Arbeidsmiljøutvalget

Arbeidsmiljøutvalget

Arbeidsmiljøutvalget er opprettet i medhold av Arbeidsmiljølovens § 7-1

Arbeidsmiljøutvalget skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i kommunen. Utvalget skal delta i planlegging av verne- og miljøarbeidet i kommune, og følger nøye med på utviklingen av arbeidsmiljøet. Utvalget har i tillegg en rekke lovpålagte medlemmer.

 

Arbeidsmiljøutvalget 2019-2023
Arbeidsgiver representanter Vararepresentanter Arbeidstaker representanter Vararepresentanter
Kommunedirektør Økonomisjef Siv Jørgensen, Fagforbundet 1. Tone Storesund, Fagforbundet
Kommunalsjef Næring og samfunn Rådgiver Målfrid S. Årthun Anita Sandal, Fagforbundet 2. Janne Aaker, Fagforbundet
Kommunalsjef Oppvekst og kultur Stefan Moen Søfting, Utdanningsforbundet 3. Inger Johanne Herheim
Kommunalsjef Helse og Omsorg Siv Turid Valskår, HTV

 

Representant fra bedriftshelsetjenesten deltar.