Funksjonsnedsettes Råd

Funksjonsnedsettes Råd

Rådet har fem medlemmer og er valgt for perioden 2019-2023. 

Funksjonsnedsettes Råd er et rådgivende organ, og gir innspill/uttalelserer til reguleringsplaner, budsjett, økonomiplaner og andre aktuelle planer med vekt på arbeid som dreier seg om tilrettelegging, slik at alle i samfunnet skal ha mulighet til å ta del i alle aktiviteter.
Rådet skal behandle saker i henhold til Veileder for rådene for personer med funksjonsnedsettelse.

Funksjonsnedsettes Råd
Representanter Personlige varamedlemmer
Anders Slagstad Tveit, AP (leder) Inga Cecilie Sørheim
Kristian Landro, KrF Silje Eriksen, SP
Vara i rekkefølge
Martha Gulbrandsen, Mental Helse - nestleder 1. Karl Olaf Sundfør
Eilin Olsen, Funksjonshemmede 2. Siv Ann Pedersen
Kjell Steinar Andersen, Revmatikerne 3. Elin Hansen Lunde

Adresse

Rådhusgata 32, 4200 Sauda

Kart