Kommunestyret

Kommunestyret

Kommunestyret er det øverste kommunale organ og har det totale ansvaret for kommunens virksomhet. Sittende kommunestyre har 19 representanter og er valgt for perioden 2019-2023.

Ansvarsområde og oppgaver

Kommunestyret kan ta opp andre oppgaver etter eget ønske, dersom det ikke er i strid med lover og overordnet lovverk i tillegg til de oppgavene som er lagt til kommunen.

Kommunestyret kan utføre oppgavene selv, eller kan videredelegere til andre organ etter regler i lov.

Her finner du oversikt over møtekalender, saker og vedtak for Kommunestyret. 

 

Kommunestyret 2019-2023
Navn Parti E-post Mobiltlf.
Asbjørn Birkeland, ordfører SP asbjorn.birkeland@sauda.kommune.no 957 75 794
Sigrid Bojesen Fatnes SP sigrid.bojesen.fatnes@sauda.kommune.no 402 44 428
Morten Maldal SP morten.maldal@hotmail.com 974 02 653
Vegard Birkeland Rød SP post@mrmaldal.no 970 42 603
Jane Nordhagen Ilstad SP janeil@live.no 402 24 858
Inga Cecilie Sørheim SP inga.sorheim@gmail.com 984 45 422
Knut Morten Ask SP knut.m@online.no 992 88 023
Silje Eriksen SP siljerikx@hotmail.com 938 61 949
Ola Magnar Birkeland SP omabirk1@gmail.com 951 74 908
Andreas Brekke SP andreasbre@hotmail.no 412 03 786
Per Aksel Birkeland SP peraksel@hotmail.com 480 49 426
Hallgeir Amdal AP habbusen@hotmail.com 944 86 366
Siv Hege Lund AP sivi_83@hotmail.com 938 26 999
Fredrik Larsson AP fredrik_larsson@online.no 412 31 044
Aud Jorunn Nymark AP ajnymark@hotmail.com 941 90 105
Dagfinn Birkeland H dagfinn@mosbakka.no 913 83 059
Aud Hege J. Hebnes H audhege@saudafjordcamping.no 932 13 029
Øyvind Grassdal SV oyvind.grassdal@gmail.com 924 43 090
Kristian Landro KrF kristian.landro@gmail.com 450 00 459
Asbjørn Birkeland
Ordførar
E-post
Mobil 95 77 57 94

Adresse

Rådhusgata 32, 4200 Sauda