Kontrollutvalget

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget har 5 medlemmer med varamedlemmer valgt av kommunestyret. Valget gjelder for den kommunale valgperioden. Nytt kontrollutvalg for perioden 2019-2023 ble valgt i sak 056/19. 

Kommunelovens Kapittel 1 handler om internt tilsyn og kontroll og regulerer bl.a. Kontrollutvalgets virksomhet.

  • Regnskapsrevisjon
  • Forvaltningsrevisjon
  • Selskapskontroll
Kontrollutvalget
Medlemmer Funksjon E-post Vararepresentanter
Odd Magne Lønseth, AP Leder oml@kbb-scenario.no 1. Lisa Jane Stornes, SV
Nestleder 2. Egil Bakke, AP
Anne-Brit Veastad Opheim Medlem ve.ophe@online.no 3. Katrine Skorpe Nærheim, H
Ola Magnar Birkeland, SP Medlem omabirk1@gmail.com 4. Jon Lambrigt Grindheim, SP
Lillian Nordengen, SP Medlem lillian.nordengen@gmail.com
Møteplan Kontrollutvalget 2023
Møtedato 2023 Tidspunkt
9. februar 14.00
11. mai 14.00
7. september 14.00
16. november 14.00
Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
Mobil 95 98 69 77

Åpningstider

8.00 - 15.30

Adresse

Postboks 57
5575 AKSDAL