Kontrollutvalget

Kontrollutvalget har 5 medlemmer med varamedlemmer valgt av kommunestyret. Valget gjelder for den kommunale valgperioden. Nytt kontrollutvalg for perioden 2019-2023 ble valgt i sak 056/19. 

Kommunelovens Kapittel 1 handler om internt tilsyn og kontroll og regulerer bl.a. Kontrollutvalgets virksomhet.

  • Regnskapsrevisjon
  • Forvaltningsrevisjon
  • Selskapskontroll
Kontrollutvalget Medlemmer i kontrollutvalget
Kontrollutvalget
Medlemmer Funksjon E-post Vararepresentanter
Odd Magne Lønseth, AP Leder oml@kbb-scenario.no 1. Lisa Jane Stornes, SV
Øyvind Djuv, H Nestleder djuv@saudanett.no 2. Egil Bakke, AP
Laura Seltveit, AP Medlem laura.seltveit@gmail.com 3. Katrine Skorpe Nærheim, H
Ola Magnar Birkeland, SP Medlem omabirk1@gmail.com 4. Jon Lambrigt Grindheim, SP
Lillian Nordengen, SP Medlem lillian.nordengen@gmail.com
Møteplan Kontrollutvalget 2020 Oversikt over møter for Kontrollutvalget 2020
Møteplan Kontrollutvalget 2020
Møtedato Tidspunkt
13. februar 14.00
14. mai 14.00
10. september 14.00
5. november 14.00
Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
Mobil 959 86 977

Åpningstider

8.00 - 15.30

Adresse

Postboks 57
5575 AKSDAL