Ungdomsrådet

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet har fokus på saker med spesiell interesse for barn og ungdom.
 

Ungdomsrådet blir valgt for to år om gangen, og består av medlemmer fra Sauda Videregåande skule og Sauda Ungdomsskule. Nytt Ungdomsråd for perioden 2022 - 2023/24 er som følger: 
Nye representanter valgt i kommunestyremøte 7. september 22 i sak 053/22. 

Sauda Ungdomsråd har vedtatt egen handlingsplan den 25.1.2022

Ungdomsrådet
Sauda Ungdomsskule Sauda Vidergående skule
Naming Phueakmahing (1 år) Linde Espeland, leder
Emil Lindanger Sørensen Fredrik Hocking
Olve Bruknapp Skoglund Kristoffer Birkeland Knudsen
Ella Aabø Hansen Somiya Almarini
Mathea Herheim Rasmussen
Vara Vara
Silja Bruknapp Gjuvsland Håvard Handeland
Kasper Birkeland Knudsen