Utvalg for samfunnsutvikling

Utvalg for samfunnsutvikling

I konstituerende møte 9. oktober 2019, ble et nytt utvalg etablert. Utvalg for samfunnsutvikling. 

For innsyn i møtene, oversikt over saker og medlemmer/varamedlemmer.  Ved å trykke på lenken får du oversikt over møtekalender, herfra kan du gå inn i kalenderen på utvalget og se på saker m.m. 

I oversikten under er oversikt over medlemmene i utvalget med kontaktinformasjon. 

Utvalg for samfunnsutvikling 2019-2023
Navn Parti E-post Mobiltelefon
Kristian Landro, leder KrF kristian.landro@gmail.com 450 00 459
Inga Cecilie Sørheim SP inga.sorheim@gmail.com 984 45 422
Knut Morten Ask SP knut.m@online.no 992 88 023
Silje Eriksen SP siljerikx@hotmail.com 938 61 949
Dagfinn Birkeland H dagfinn@mosbakka.no 913 83 059
Fredrik Larsson, nestleder AP fredrik_larsson@online.no 412 31 044
Aud Jorunn Nymark AP ajnymark@hotmail.com 941 90 105