Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget er kommunens fagorgan i personal- og organisasjonssaker og kommunens partssammensatte utvalg etter kommunelovens §25.

  • Utvalget behandler saker som gjelder forhold mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte
  • Utvalget har et hovedansvar for å ta initiativ innen dette arbeidsområdet
  • Administrasjonsutvalget holder minst 5 møter årlig etter oppsatt plan, eller når leder, eller minst 1/3 av medlemmene krever det

 

Administrasjonsutvalget 2015 - 2019 Administrasjonsutvalgetspresentanter med kontaktinfo for e-post og telefon
Administrasjonsutvalget 2015 - 2019
Navn Parti E-post Mobiltelefon
Asbjørn Birkeland SP asbjorn.birkeland@sauda.kommune.no 957 75 794
Sigrid Bojesen Fatnes SP sigridfatnes@hotmail.com 402 44 428
Lillian Nordengen SP Lillian.Nordengen@gmail.com 957 92 245
Kristian Landro KrF kristianlandro@gmail.com 450 00 459
Asle Rafdal AP asle@ryfylkebygg.no 900 56 822
Øyvind Viland AP oyvind.viland@gmail.com 458 84 884
Siv Jørgensen Fagforbundet fagforbundet@sauda.kommune.no
Roar Fiveland Utd. forbundet post@sauda.utdanningsforbundet.no 938 36 735
Asbjørn Birkeland
Ordførar
E-post
Telefon 52 78 63 00
Mobil 957 75 794
Ann-Helen Eik-Nes
Personalsjef
E-post
Telefon 52 78 62 66
Mobil 414 68 566