Arbeidsmiljøutvalget

Arbeidsmiljøutvalget er opprettet i medhold av Arbeidsmiljølovens § 7-1

Arbeidsmiljøutvalget skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i kommunen. Utvalget skal delta i planlegging av verne- og miljøarbeidet i kommune, og følger nøye med på utviklingen av arbeidsmiljøet. Utvalget har i tillegg en rekke lovpålagte medlemmer.

 

 

 

Arbeidsmiljøutvalget Medlemmer og varamedlemmer Arbeidsmiljøutvalget
Arbeidsmiljøutvalget
Arbeidsgiver representanter Vararepresentanter Arbeidstaker representanter Vararepresentanter
Rådmann Andreas Fløgstad Siv Jørgensen, Fagforbundet 1. Lars Tveitane
Kommunalsjef Teknisk Inger Johanne Herheim, Hovedvernombudet 2. Janne Aaker
Kommunalsjef Oppvekst og kultur Roar Fiveland, Utdanningsforbundet 3. Bente Dolmen Wigelius
Kommunalsjef Helse og Omsorg Anita Sandal 4. Anne Irene Saua

Representant fra bedriftshelsetjenesten deltar.