Eldreråd

Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen. Eldrerådet er valgt for perioden 2015-2019.

Eldrerådet behandler saker som gjelder levekår for eldre. Eldrerådet kan selv ta opp saker som vedkommer de eldre.
 

Eldrerådet Medlemmer og varamedlemmer til Eldrerådet
Representanter Varamedlemmer Pensjonistforeningen Varamedlemmer
Ordfører Asbjørn Birkeland, SP Varaordfører Asle Rafdal, AP Ragnhild Ness (leder) Arne Haavelsrud
Knut Halland, AP Oddvar Odland, KrF Evelyn Austerheim Hildur Dahl
Magne Grindheim Thormod Gilje
Lars Øverland Olga Marie Fløtre
Mari Sævereide Aartun
Saksbehandler
E-post
Telefon 52 78 63 03

Kart