Eldreråd

Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen. Eldrerådet er valgt for perioden 2015-2019.

Eldrerådet behandler saker som gjelder levekår for eldre. Eldrerådet kan selv ta opp saker som vedkommer de eldre.
 

Eldrerådet Medlemmer og varamedlemmer til Eldrerådet
Eldrerådet
Representanter Varamedlemmer
Ordfører Asbjørn Birkeland, SP Varaordfører Asle Rafdal, AP
Knut Halland, AP Oddvar Odland, KrF
Pensjonistforeningen
Ragnhild Ness (leder) Arne Haavelsrud
Evelyn Austerheim Hildur Dahl
Magne Grindheim Thormod Gilje
Lars Øverland Olga Marie Fløtre

Kart