Formannskap, tiltaksnemnd, valgstyre

Formannskapet har 7 medlemmer og varamedlemmer valgt av kommunestyret.


Formannskapet er valgt for perioden 2015-2019  i sak 061/15.

Sammensetningen i formannskapet gjelder også for Tiltaksnemnda og Valgstyret.

Solfrid Løvbrekke Handeland
Fagleder Kundetorg/Politisk sekretær
E-post
Telefon 52 78 63 01

Adresse

Rådhusgata 32, 4200 Sauda