Kommunestyret

Kommunestyret er det øverste kommunale organ og har det totale ansvaret for kommunens virksomhet. Sittende kommunestyre har 19 representanter og er valgt for perioden 2015-2019.

Ansvarsområde og oppgaver

Kommunestyret kan ta opp andre oppgaver etter eget ønske, dersom det ikke er i strid med lover og overordnet lovverk i tillegg til de oppgavene som er lagt til kommunen.

Kommunestyret kan utføre oppgavene selv, eller kan videredelegere til andre organ etter regler i lov.

Solfrid Løvbrekke Handeland
Fagleder Kundetorg/Politisk sekretær
E-post
Telefon 52 78 63 01

Adresse

Rådhusgata 32, 4200 Sauda