Kommunestyret

Kommunestyret er det øverste kommunale organ og har det totale ansvaret for kommunens virksomhet. Sittende kommunestyre har 19 representanter og er valgt for perioden 2015-2019.

Ansvarsområde og oppgaver

Kommunestyret kan ta opp andre oppgaver etter eget ønske, dersom det ikke er i strid med lover og overordnet lovverk i tillegg til de oppgavene som er lagt til kommunen.

Kommunestyret kan utføre oppgavene selv, eller kan videredelegere til andre organ etter regler i lov.

Her finner du oversikt over møtekalender, saker og vedtak for Kommunestyret. 

Kommunestyret 2015-2019 Kommunestyrerepresentanter med kontaktinfo for epost og telefon
Kommunestyret 2015-2019
Navn Parti E-post Mobiltlf.
Asbjørn Birkeland, ordfører SP asbjorn.birkeland@sauda.kommune.no 957 75 794
Karl Erik Handeland SP karlerik222@msn.com 414 68 555
Eirik Daniel Fatnes SP eirikfatnes@hotmail.com 994 58 553
Ivar Johannes Handeland SP ivarjohanneshandeland@gmail.com 479 06 276
Lillian Nordengen SP Lillian.nordengen@gmail.com 957 92 245
Per Aksel Birkeland SP peraksel@hotmail.com 480 49 426
Kristine Espeland Rafdal SP kristine.rafdal@gmail.com 920 65 994
Sigrid Bojesen Fatnes SP sigridfatnes@hotmail.com 402 44 428
Jon Lambrigt Grindheim SP jonlambrigt@gmail.com 906 62 865
Asle Rafdal, varaordfører AP asle@ryfylkebygg.no 900 56 822
Øyvind Viland AP oyvind.viland@gmail.com 458 84 884
Kjell Reidar Austarheim AP kjellis.kra@gmail.com 918 47 796
Knut Halland AP knhalland@online.no 971 20 156
Anders Slagstad Tveit AP aslagtve@gmail.com 900 73 550
Dagfinn Birkeland H mosbakka@gmail.com 913 83 059
Solfrid Seim Nilsen H Solfrid@tara-sauda.no 957 69 811
Rune Bratås H dyrlegen@haugnett.no 901 48 890
Kristian Landro KRF kristianlandro@gmail.com 450 00 459
Lisa Jane Stornes SV stornes.lisa@gmail.com 954 51 696
Asbjørn Birkeland
Ordførar
E-post
Telefon 52 78 63 00
Mobil 957 75 794
Politisk sekretariat Solfrid Handeland
E-post
Telefon 52 78 63 01
Mobil 481 20 291

Adresse

Rådhusgata 32, 4200 Sauda