Kontrollutvalget

Kontrollutvalget har 5 medlemmer med varamedlemmer valgt av kommunestyret. Valget gjelder for den kommunale valgperioden.

Kontrollutvalget Medlemmer over kontrollutvalget
Medlemmer Funksjon Vararepresentanter
Alan Geoffrey Thompson, AP Leder 1. Sjur Hatlen, H
Jon Lambrigt Grindheim, SP Nestleder 2. Laura Seltveit, AP
Signe Marie Breivik, KrF 3. Eirik Birkeland, SP
Wenche Pleym, AP
Eirik Tangeraas Lygre, V

Kommunelovens Kapittel 1 handler om internt tilsyn og kontroll og regulerer bl.a. Kontrollutvalgets virksomhet.

Kontrollutvalget er et folkevalgt organ som har ansvaret for tilsyn og kontroll den kommunale virksomheten i samsvar med Kommunelovens § 77. Kontrollutvalget utfører sine funksjoner på vegne av kommunestyret og har i hovedsak 3 arbeidsoppgaver:

  • Regnskapsrevisjon
  • Forvaltningsrevisjon
  • Selskapskontroll
Møteplan Kontrollutvalget 2018 Oversikt over møter for Kontrollutvalget 2018
Møtedato Tidspunkt
5. februar 10.00 - 14.00
7. mai 10.00 - 14.00
10. september 10.00 - 14.00
12. november 10.00 - 14.00


Møtene er åpne og finner sted i Kommunestyresalen, Rådhuset.

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
Mobil 959 86 977

Åpningstider

8.00 - 15.30

Adresse

Postboks 57
5575 AKSDAL