Kontrollutvalget

Kontrollutvalget har 5 medlemmer med varamedlemmer valgt av kommunestyret. Valget gjelder for den kommunale valgperioden.

Kommunelovens Kapittel 1 handler om internt tilsyn og kontroll og regulerer bl.a. Kontrollutvalgets virksomhet.

Kontrollutvalget Medlemmer i kontrollutvalget
Kontrollutvalget
Medlemmer Funksjon Vararepresentanter
Alan Geoffrey Thompson, AP Leder 1. Sjur Hatlen, H
Jon Lambrigt Grindheim, SP Nestleder 2. Laura Seltveit, AP
Synnøve Selvik, KrF 3. Eirik Birkeland, SP
Wenche Pleym, AP
Knut Saua, V


Kontrollutvalget er et folkevalgt organ som har ansvaret for tilsyn og kontroll den kommunale virksomheten i samsvar med Kommunelovens § 77. Kontrollutvalget utfører sine funksjoner på vegne av kommunestyret og har i hovedsak 3 arbeidsoppgaver:

  • Regnskapsrevisjon
  • Forvaltningsrevisjon
  • Selskapskontroll
Møteplan Kontrollutvalget 2019
Møtedato Tidspunkt
4. februar 10.00 - 13.00
6. mai 09.00 - 13.00
2. september 10.00 - 13.00
11. november 10.00 - 13.00


Møtene er åpne og finner sted i Kommunestyresalen, Rådhuset.

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
Mobil 959 86 977

Åpningstider

8.00 - 15.30

Adresse

Postboks 57
5575 AKSDAL