Kontrollutvalget

Kontrollutvalget har 5 medlemmer med varamedlemmer valgt av kommunestyret. Valget gjelder for den kommunale valgperioden. Nytt kontrollutvalg for perioden 2019-2023 ble valgt i sak 056/19. 

Kommunelovens Kapittel 1 handler om internt tilsyn og kontroll og regulerer bl.a. Kontrollutvalgets virksomhet.

Kontrollutvalget Medlemmer i kontrollutvalget
Kontrollutvalget
Medlemmer Funksjon E-post Vararepresentanter
Odd Magne Lønseth, AP Leder oml@kbb-scenario.no 1. Lisa Jane Stornes, SV
Øyvind Djuv, H Nestleder djuv@saudanett.no 2. Egil Bakke, AP
Laura Seltveit, AP Medlem laura.seltveit@gmail.com 3. Katrine Skorpe Nærheim, H
Ola Magnar Birkeland, SP Medlem oma-birk@frisurf.no 4. Jon Lambrigt Grindheim, SP
Lillian Nordengen, SP Medlem lillian.nordengen@gmail.com

 

  • Regnskapsrevisjon
  • Forvaltningsrevisjon
  • Selskapskontroll
Møteplan Kontrollutvalget 2019 Oversikt over møter for Kontrollutvalget 2019
Møteplan Kontrollutvalget 2019
Møtedato Tidspunkt
4. februar 10.00 - 13.00
6. mai 09.00 - 13.00
2. september 10.00 - 13.00
11. november 10.00 - 13.00
Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
Mobil 959 86 977

Åpningstider

8.00 - 15.30

Adresse

Postboks 57
5575 AKSDAL