Stortings- og sametingsvalget 2021

Valgdagen er 13. september. Du kan forhåndsstemme i perioden 10. august til og med 10. september på biblioteket. 

Hvem kan stemme?

Har du stemmerett?

For å kunne stemme ved stortingsvalget 2021 må du

 • være Norsk statsborger.
 • Ha fylt 18 år innen utgangen av 2021.
 • være, eller ha vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge.
Når og hvor kan jeg stemme/forhåndsstemme?

Tidligstemming (1. juli-10. august)

Tidligstemming foregår på Biblioteket etter avtale med Valgstyrets sekretær, Solfrid Handeland (481 20 291, epost til Solfrid Handeland eller Kundetorget (52 78 62 00).  Kontakt på forhånd og avtal tid. 

Forhåndsstemming (10. august-10. september)

På Biblioteket vil det være anledning å forhåndsstemme på følgende tider:

Åpningstider forhåndsstemming på Biblioteket fra 10. august til og med 10. september

Dag

Åpningstid

Periode

Mandag - onsdag 09.00 - 15.00 10. august t.o.m. 3. sept.
Torsdag 09.00 - 16.30 10. august t.o.m. 3. sept
Fredag 09.00 - 14.00 10. august t.o.m. 3. sept.
Lørdag 11.00 - 14.00 Gjelder 28. august
Lørdag 11.00 14.00 Gjelder 4. september
Mandag - torsdag 09.00 - 18.00 6. sept. t.o.m. 9. sept.
Fredag 09.00 - 16.00 10. september

Alle må vise legitimasjon. Ta med valgkort. Dette gjør registreringen enklere. 

Vi oppfordrer flest mulig til å forhåndsstemme ved årets valg for å begrense smitterisiko på grunn av koronapandemien. Vi vil sørge for godt smittevern i forhåndsstemmelokalet.

Du kan fritt bestemme om du ønsker å avgi forhåndsstemme eller stemme på valgdagen. Har du avgitt forhåndsstemme, er det denne som gjelder.

Valgdagen (13. september)

Valgdagen for Stortingsvalget er mandag 13. september 2021. 

Du kan stemme i hvilket valglokale du vil, men du må stå i manntallet (være registrert som bosatt i Sauda kommune 30. juni i valgåret). 
Det er tre valglokaler: 
Øyra (Saudahallen)
Risvoll (Risvoll skule)
Austarheim (Austarheim skule) 

Hjemmestemming

Personer som er for syke til å ta seg fram til stemmelokale har krav på å få stemme hjemmefra. Det samme gjelder i år personer som har testet positivt for korona. For den første gruppa foregår denne stemmegivingen fram til fredag 10. september etter avtale.

For de i korona-isolat er det mulig å få stemme hjemmefra helt til valgdagen 13. september. Frist for å gi beskjed er kl 10.00 den 13. september. 

Stemme hjemme?

Det er mulig å stemme hjemme siste uken før valget.

Personer som er for syke til å ta seg fram til stemmelokale har krav på å få stemme hjemmefra. Det samme gjelder i år personer som har testet positivt for korona. For den første gruppa foregår denne stemmegivingen fram til fredag 10. september etter avtale.

For de i korona-isolat er det mulig å få stemme hjemmefra helt til valgdagen 13. september. Frist for å gi beskjed er kl 10.00 den 13. september. 

 Det er ikke nødvendig med skriftlig søknad. Det er nok å ta en telefon til valgstyrets sekretær, Solfrid Handeland, på telefon 481 20 291 og avtale innen fristen. Eventuelt kan en sende epost med forespørsel. 

Forhåndsstemme Høllandstunet/Åbøtunet og Sauda Vidaregåande skule

Beboere og ansatte ved institusjonene Høllandstunet og Åbøtunet vil få anledning å stemme på følgende dager: 

Høllandstunet: 

Tirsdag 7. september fra kl 11.00 - 13.00 


Åbøtunet: 

Onsdag 8. september fra kl 11.00 - 13.00

 

Sauda Vidaregåande skule: 

Torsdag 9. september (tidspunkt ikke avklart) 

Husk valgkort og legitimasjon.

Valgkortet blir digitalt

Ved det kommende stortingsvalget får du tilsendt valgkortet ditt digitalt.

Har du reservert deg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen din i registeret de siste 18 månedene, kommer du til å få valgkortet tilsendt på papir.

Du er ikke nødt til å ha med valgkort for å stemme, med det går raskere om du har det med.
Alle som får valgkort digitalt, blir varslet om dette med en SMS. De som bruker Digipost eller E-boks, finner valgkortet sitt der. De som ikke har en digital postkasse får tilgang til valgkortet via valg.no eller på Altinn.

Det du  ha med når du skal stemme er legitimasjon med navn, fødselsdato og bilde.

Hvordan stemmer jeg?

Selve valget foregår ved personlig oppmøte i et valglokale på valgdagen, eller ved å avgi forhåndsstemme. Har du avgitt forhåndsstemme, er det denne som gjelder. 

Du kan fritt bestemme om du ønsker å avgi forhåndsstemme eller stemme på valgdagen.

Alt du trenger i valglokalet for å stemme, er legitimasjon med navn, fødselsdato og bilde. Ta gjerne med valgkortet ditt, da tar det kortere tid.

Inne i valglokalet

Når du kommer inn i valglokalet, blir du møtt av en valgmedarbeider som kan hjelpe hvis det er noe du lurer på, og vise deg til et stemmeavlukke.

 1. Ta stemmeseddelen til partiet du vil stemme på.
 2. Hvis du vil endre på stemmeseddelen står det veiledning bak på stemmeseddelen.
 3. Brett stemmeseddelen med partinavnet inn og feltet for stempling ut – da kan ingen se hva du stemmer. Det skal ikke brukes konvolutt eller annet omslag rundt stemmeseddelen.
 4. Gå til en valgfunksjonær og vis legitimasjon, og ev. valgkort, slik at de finner deg i manntallet.
 5. Valgfunksjonæren setter stempel på utsiden av stemmeseddelen. Det må være stempel på stemmeseddelen for at den skal bli godkjent. 
 6. Legg den stemplede stemmeseddelen i valgurnen.
 7. Takk for valgdeltakelsen!
Hjelp til å stemme

Ta kontakt med en valgmedarbeider hvis du har spørsmål eller trenger veiledning når du skal stemme. Valgmedarbeiderne har taushetsplikt.

Har du en psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse som gjør at du ikke kan stemme alene? Da har du rett på å få hjelp til å stemme av en valgmedarbeider eller en annen person som du selv peker ut.

Står jeg i manntallet?

Har du flyttet og folkeregisteret ikke har mottatt flyttemelding innen 30. juni 2021, står du fremdeles oppført i kommunen du flyttet fra.

Du kan da velge å stemme der (i kommunen du flyttet fra) valgdagen 13.09., eller forhåndsstemme i Strand mellom 10.08. og 10.09.

Manntallet er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Biblioteket i Sauda kommune. 

Valgdagen 2021 - åpningstid

Stortingsvalg: Det blir avholdt stortingsvalg i Sauda kommune mandag 13. september. Åpningtsiden er fra 09.00 - 20.00.

Du kan stemme i den kretsen du ønsker valgdagen. Vi har følgende kretser: 

- Øyra - Saudahallen
- Risvoll - Risvoll skule
- Austarheim - Austarheim skule

På valgdagen kan du bare stemme i din hjemkommune - der du er folkeregisterført.

Sametingsvalg: I Sauda kommune er det kun mulig å forhåndsstemme til sametingsvalget - ikke stemme på selve valgdagen.

Covid-19 Smittevern ved valget

Det skal være trygt å avgi stemme. Vi vil derfor sørge for å ha godt smittevern i alle valglokaler.

Velgere som ikke skal stemme i ordinære stemmelokaler

 • de som er i karantene
 • de som er i isolasjon på grunn av smitte
 • de som har nyoppståtte luftveissymptomer/ eller sykdomsfølelse

I starten av forhåndsstemmeperioden kan disse velgerne vente til de er friske/ ute av karantene og isolasjon før de stemmer. Hvis dette ikke er mulig (i slutten av forhåndsstemmeperioden), tar disse velgerne kontakt med valgsekretariatet i kommunen for å avtale måte å få avlagt stemme, det kan for eksempel være stemming i egnet lokale/ drive-in-stemming eller stemme hjemme.

Vi oppfordrer flest mulig til å forhåndsstemme ved årets valg for å begrense smitterisiko på grunn av koronapandemien.

Er du i karantene eller isolasjon?

Vi anbefaler deg som er i karantene å vente med å stemme til du er ute av karantenen. Hvis dette ikke lar seg gjøre, tar du kontakt med kommunen for å avtale hvor og hvordan du skal stemme.

Er du i isolasjon, eller har symptomer på luftveisinfeksjon, skal du vente med å stemme til du er frisk og ute av isolasjon. Den siste uken før valgdagen (13.09.) kan du stemme hjemme/ der du oppholder deg. Da vil to valgmedarbeidere med smittevernutstyr komme hjem til deg for å ta imot stemmen din. Du må ha på deg munnbind når du avlegger stemme hjemmefra.

Hvis du er i karantene eller isolasjon siste uka før valgdagen, kan du søke om å stemme hjemme fram til klokka 10:00 på valgdagen mandag 13.09.

For som av annen grunn (sykdom/ uførhet) ikke kan stemme i valglokalet, er frist for å søke om å stemme hjemme fredag 10.09. klokka 10:00.

Spørsmål om valg - hvem kontakter jeg?

Valgansvarlig i Sauda kommune er:
 

Solfrid Handeland

epost: solfrid.handeland@sauda.kommune.no 

Telefon: 481 20 291 

Valgstyret

I en kommune er det valgstyret har ansvar for forberedelse og gjennomføring av stortingsvalg.

I Sauda er det valgstyret satt sammen av representanter fra alle partier i kommunestyret. Leder er ordfører Asbjørn Birkeland. 

Oversikt over medlemmer og varamedlemmer i Valgstyret

Informasjon om valg fra Valgdirektoratet

Se www.valg.no 

Sametingsvalget

I Sauda er det kun mulig å forhåndsstemme til sametingsvalget. Dette gjelder alle kommuner som har færre enn 30 manntallsført i manntall for sametingsvalget. 

Forhåndsstemmeperioden er fra 10. august til 10. september.

På valgdagen, 13.09.2021, må de som ønsker å stemme på sametingsvalget avgi stemme i den kommunen de er manntallsført (dvs. ikke i Sauda).

 

Valglokale - GPS koordinater

https://www.valg.no/valglokaler/valglokaler2/stemme-pa-valgdagen/?mpid=1135 

Valgresultater

Blir først tilgjengelig ved opptelling valgdagen 13. september/14. september. 

https://valgresultat.no/?type=st&year=2021