Hvem kan stemme?

Har du stemmerett?

 

For å kunne stemme ved stortingsvalget 2021 må du

  • være Norsk statsborger.
  • Ha fylt 18 år innen utgangen av 2021.
  • være, eller ha vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge.