Stemme hjemme

Det er mulig å stemme hjemme siste uken før valget.

Personer som er for syke til å ta seg fram til stemmelokale har krav på å få stemme hjemmefra. Det samme gjelder i år personer som har testet positivt for korona. For den første gruppa foregår denne stemmegivingen fram til fredag 10. september etter avtale.

For de i korona-isolat er det mulig å få stemme hjemmefra helt til valgdagen 13. september. Frist for å gi beskjed er kl 10.00 den 13. september. 

 Det er ikke nødvendig med skriftlig søknad. Det er nok å ta en telefon til valgstyrets sekretær, Solfrid Handeland, på telefon 52 78 63 01/481 20 291 og avtale innen fristen. Eventuelt kan en sende epost med forespørsel. 

Politisk sekretariat Solfrid Handeland
E-post
Telefon 52 78 63 01
Mobil 481 20 291