Stortingsvalget og Sametingsvalget 2021 - Utlegging av manntall til offentlig ettersyn

Står du i manntallet?
Du må stå i manntallet hvis du skal stemme ved Stortingsvalget 2021.

Fra uke 29 til og med valgdagen 13. september, kan du på biblioteket undersøke om du står i manntallet for Sauda kommune. Der vil manntallet for hele kommunen og manntallslistene for de 3 stemmekretsene ligge ute til offentlig ettersyn. 

Dersom du mener at du selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan du kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet og sendes snarest mulig til Valgstyret i Sauda kommune, postboks 44, 4201 Sauda.