Forberedelse til valget - listeforslag

Klikk for stort bilde 9. september er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Allerede nå bør partier og andre som ønsker å stille liste til valget, forberede seg.

Fristen for å levere inn listen er 1. april kl 12.00 (til politisk sekretariat). Denne fristen kan ikke overskrides.

Hvem kan stille liste?

Alle registrerte parti som fikk minst 500 stemmer i ett fylke, eller 5.000 stemmer på landsbasis ved forrige stortingsvalg, kan stille liste under forenkla regler. De kan levere lister som er underskrevet av to styremedlemmer i lokalavdelingen.

Andre parti eller grupper må samle underskrifter for å få stille. Listeforslaget må ha så mange underskrifter at det utgjør 2 prosent av innbyggere med stemmerett ved forrige stortingsvalg. 

 

Hvordan skal listen se ut?

Listen skal ha ei overskrift som viser hvilket parti eller gruppe forslaget går ut fra. Den må ikke kunne forveksles med andre grupper eller parti. Registrerte parti må bruke sitt registrerte navn.

Listen skal ha minst 7 kandidater og maks 25 (19 kommunestyrerepresentanter + 6).

Inntil fire av de øverste kandidatene kan forhåndsprioriteres Det betyr at de får et stemmetillegg på 25 prosent. Disse navnene skal stå med uthevet skrift.

Alle kandidatene må føres opp med fornavn, etternavn og fødselsår. Det er opp til forslagsstillere om de vil legge til bosted og/eller stilling. Dette må i tilfelle gjelde alle kandidatene.

Fødselsdatoen til alle kandidatene må ligge ved lista slik at valgstyret kan kontrollere identiteten og om de er valgbare.

Underskrift på listeforslag

For å skrive under på et listeforslag (være forslagsstiller) må en kunne stemme ved valget i Sauda kommune. En kan som forslagsstiller bare skrive under på ett listeforslag, men det binder ikke underskriveren til å stemme på denne lista ved valget. Det er mulig å være både kandidat på lista og forslagsstiller. Det går også an samtidig å stå som kandidat på en liste og stå som forslagstiller på en konkurrerende liste. Listene med underskrifter er underlagt taushetsplikt.

Listeforslaget må også inneholde kandidatnavn slik at den som skriv under vet hvem som stiller til valg for lista.

Valgmyndighetene kontrollerer identiteten til de som underskriver, om de har stemmerett ved valget og om de eventuelt har skrevet under på flere listeforslag.

 

Endring av listeforslag

De som leverte listeforslaget (tillitsutvalget) kan fritt endre det fram til fristen for innlevering. For registrerte parti vil det være de to styremedlemmene i lokalorganisasjonen som er tillitsvalgte. Hele styret vil være regnet som tillitsutvalget. 

Frist for forslagsstillerne til å kalle tilbake listeforslag, er senest 20. april kl. 12, jf. valgloven § 6-5.
I 2019 er 20. april en lørdag og påfølgende mandag er 2. påskedag. Som regulert i valglovens § 15-5 begynner fristen da å løpe nærmeste hverdag. Fristen for tilbakekalling av listeforslag i 2019 er derfor tirsdag 23. april.

Lister som går ut fra uregistrerte grupper må være påført navn på tillitsvalgt og vara. Den bør også ha navnet på de som er i tillitsutvalget.

Denne rettledningen er ikke uttømmende. For mer informasjon om hvordan man stiller lister og utforminga av disse, se Valghåndboka (særlig kapittel 7) utgitt av Kommunal- og Moderniseringsdepartementet og Valgloven med forskrifter.

Politisk sekretariat Solfrid Handeland
E-post
Telefon 52 78 63 01
Mobil 481 20 291