Hvem kan stemme?

Hvem kan stemme?

For å kunne stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget, må du ha stemmerett. 

Du har stemmerett om:

  • Du er norsk statsborger og har fylt 18 år innen utgangen av 2019 og er, eller har vært, registrert bosatt i Norge
  • Du er statsborger i andre nordiske land (det vil si Danmark, Island, Finland eller Sverige) som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og som har vært registrert bosatt i Norge senestt 30. juni i valgåret
  • Du er øvrig utenlandsk statsborger som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen. I dette tilfellet er det et krav at botiden har vært sammenhengende.

Jeg har flyttet i 2019, hvor skal jeg stemme?

Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de var registrert i Folkeregisteret som bosatt per 30. juni i valgåret. Har du flyttet etter 30. juni, har du stemmerett i kommunen du har flyttet fra.