Stemme hjemme

Det er mulig å stemme hjemme siste uken før valget.

Valgstyret har vedtatt at det gis tilbud om å stemme hjemme. Frist for å "søke" om å stemme hjemme er 3. september. Det er ikke nødvendig med skriftlig søknad. Det er nok å ta en telefon til valgstyrets sekretær, Solfrid Handeland, på telefon 52 78 63 01 og avtale innen fristen. Eventuelt kan en sende epost med forespørsel. 

Politisk sekretariat Solfrid Handeland
E-post
Telefon 52 78 63 01
Mobil 481 20 291