• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Meddommer - meld din interesse

Meddommer - meld din interesse

Hva er en meddommer?

Bruken av meddommere i norsk rettsvesen har lange tradisjoner, og bygger på prinsippet om at du skal dømmes av dine likemenn. Meddommerne skal være et representativt utvalg av innbyggerne. Både lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten skal ha egne utvalg av meddommere. Som meddommer deltar du vanligvis i en-tre saker per år, men dette kan variere.

En sak kan vare fra en halv dag til flere uker. Det stilles en del krav til meddommerne, både med hensyn til alder og vandel. Blant annet må du være fylt 21 år og være under 70 år, ha stemmerett og være valgbar til kommunestyret.

Du må være norsk eller nordisk statsborger eller folkeregisteret som bosatt i Norge de siste tre årene. Det er også et vilkår at du snakker og forstår norsk. Enkelte yrkesgrupper har heller ikke anledning til å være meddommere.

Hvem kan melde sin interesse?

  • Folkeregistrert i Sauda
  • Over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start 01.01.2025.
  • Statsborger i Norge, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen
  • utvalget skal bestå av like mange kvinner og menn
  • utvalget skal ha en allsidig sammensetning, slik at det best mulig representerer alle deler av befolkningen

Se krav til vandel og hvilke stillinger du ikke kan ha i Domstollovens §70-72

Hvor ønsker du å delta? Hak av på aktuelle felt. Det er ikke mulig å delta både i lagmannsretten og tingretten
Søker
/
/Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader