• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Pedagognormen - søknad om midlertidig dispensasjon

Informasjon

I henhold til Forskrift om pedagogisk bemanning §3.

Fakta om utdanningskravet og pedagognorm i barnehagen
Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk bemanning. Barnehageeier kan søke om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet til styrer og til pedagogisk leder for ett år om gangen, dersom barnehageeier har lyst ut stillingen og en ikke har fått kvalifiserte søkere.

Barnehageeier kan også søke om dispensasjon fra normen om pedagogisk bemanning. Barnehage skal ha minst en pedagogisk leder per syv barn under tre år, og en pedaogisk leder per 14. barn over 3 år. Ett barn til løser ut krav om ny fulltidsstilling pedagogisk leder.

Formålet med utdanningskravet og pedagognormen er å sikre at barnehagen har nok ansatte med pedagogisk kompetanse til å ivareta barnas behov for omsorg, lek og læring, sosial tilhørighet, utviklingsstøtte samt å ivareta barn sin rett til medvirkning. Pedaogisk leder har plikt til å legge individuelle hensyn til grunn for det pedagogiske opplegget.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader