• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Søknad om straumtilskot til næringslivet

Informasjon

Kven er støtta for?

 • Alle små- og mellomstore verksemder med mindre enn 100 tilsette og mindre enn 100 millionar kr i årleg omsetning.
 • Ordninga er ikkje for offentlege verksemder.
 • Ordninga er ikkje for kraftintensiv industri.
 • Ordninga er ikkje for produsentar av kraft.


Om støtta

 • For forbruk på inntil 50 000 kWh per verksemd per månad: Støtta dekkjer 80 % av kostnadane over 70 øre/kWh eks mva for straumforbruket.
 • For forbruk på over 50 000 kWh inntil 100 000 kWh per verksemd per månad: Støtta dekkjer 60 % av kostnadane over 70 øre/kWh eks mva for straumforbruket.
 • Grunnlaget er gjennomsnittleg spotpris i månaden.
 • Du må stadfeste at verksemda ikkje er omfatta av ei statleg ordning.
 • Du må stadfeste at verksemda ikkje kjem over grensa for bagatellmessig støtte.
 • Bedrifter som mottar støtte kan ikkje utbetale utbytte for 2022 eller 2023.
 • Alle offentlege avgifter må vera betalte.


Støtte til andre ekstraordinære kostnadar

Du kan også søkje om støtte til andre ekstraordinære kostnadar.

 • Støtta dekker differanse mellom historisk kostnadsnivå (til dømes gjennomsnitt 2021) og kostnadsnivået for omsøkt periode i 2023.
 • For å dokumentera behovet for ein slik støtte må du legga ved eit oppdatert rekneskap i søknaden.


Om søknad og utbetaling

 • Støtta blir utbetalt kvar tredje månad etter søknad.
 • Ordninga er tillitsbasert. Dei som misbruker ordninga må tilbakebetale støttebeløp med renter.
 • Målarnummer/Målepunkt-ID må vere registrert på eit organisasjonsnummer med kode næring. Det må koma klart fram av fakturaen.Søknadsfrist

Det er ope for kvartalsvis søknad med følgjande fristar:

 • 1. kvartal - 26. mai (utvida frist)
 • 2. kvartal - 21. august
 • 3. kvartal - 15. november
 • 4. kvartal - 20. januar
Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
 2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
 3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader