Heltid i Sauda

Sauda kommune jobber for å utvikle en heltidskultur, dvs. at minst 50% av alle stillinger i kommunen skal være 100% stillinger.

Målet med heltid er å: 

  • øke kvaliteten på tjenestene
  • ha færre ansatte pr. bruker/elev 
  • utvikle sterkere fagmiljø
  • gi ansatte  «ei lønn å leve av» 
  • bli en attraktiv arbeidsgiver som tiltrekker seg de beste fagfolkene

Filmen "100% for Sauda kommune" er utarbeidet for å vise viktigheten av en 100% stilling