Til inspirasjon til alle som jobber for å utvikle heltidskultur

Etter systematisk og målrettet jobbing har Sauda kommune nådd en viktig milepæl. Vi har 50% heltid og en gjennomsnittlig stillingsstørrelse 83% i Helse- og omsorg. 

Dette betyr at Helse- og omsorg har 105 færre deltidsansatte, samt at vi har redusert antall fast ansatte med 48 personer sammenlignet med september 2017. 

Dette håper og tror vi betyr bedre kvalitet for brukerne fordi de har færre ansatte å forholde seg til. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse på 83% betyr at brukerne får tjenester fra ansatte som er ofte på jobb. (over 91% av våre ansatte har formell fagkompetanse) 

Vi har mange flinke ansatte. Ansatte som er ofte på jobb og som samarbeider med kolleger som også er det. Dette medfører mindre stress fordi de kjenner kollegene og brukerne, vet hva som skal gjøres og hvilke rutiner som gjelder. 

Bedre for lederne – mer tid til ledelse, færre ansatte å følge opp. Betydelig færre vikarer. I turnusene har vi fokus på «helge-lag/ansatte som jobber samme helg», team og helsefremmende turnus, der sprengskift (eks. ettermiddag med overgang til formiddag) stadig blir færre.

Ovennevnte har vi klart bl.a. fordi vi har avtale om helgetimer tilsvarende 5 av 12 helger for alle ansatte i turnus. Alle stillinger som blir lyst ut både internt og eksternt lyses ut i 100%. Mange av våre ansatte ønsker, har søkt og fått 100% stilling. Vi har økt grunnbemanningen (ulikt fra arbeidsplass til arbeidsplass) med å opprette «toppvakter/gule vakter». De som har toppvakter dekker opp for kollegers kortvarige permisjoner, sykefravær og ferie. Midler til å øke grunnbemanningen er tatt fra vikarbudsjettet. 

Men, vi hadde aldri klart å komme dit vi er i dag uten kontinuerlig fokus og godt samarbeid mellom ledere, tillitsvalgte og politikere.

Neste mål – 50% heltid i alle enheter i Helse- og omsorg.