Elektronisk lagring av personopplysninger kommer inn under lov om behandling av peronopplysninger. Vi vil derfor opplyse hvordan hensyn til personvern blir behandlet når det gjelder våre elektroniske skjema.

Fant du det du lette etter?

Kategori

Barn- og ungdom Meddommer
Bustad- og eigedom Miljøretta helsevern
Helse, omsorg, trygd og sosial Næring og landbruk
Kontakt oss/høyringsuttale/meld feil Skatter og avgifter
Kultur og fritid Skule- og utdanning
Lønn- og personal Søke stilling

Logg inn


Generell informasjon