Detaljregulering for Teien, Gnr./Bnr. 22/16, 22/208 m.fl. - Høring og offentlig ettersyn

Formannskapet har i møte den 15.11.2017 vedtatt å legge forslag til reguleringsplan (detaljregulering), med bestemmelser, ut på høring og til offentlig ettersyn.

På vegne av Berge Sag og Trelast AS og grunneieren har Cowi As laget forslag til reguleringsplan (detaljregulering) for Teien, gnr.22 bnr. 16 og 208 m.fl.

Planområdet ligger sørøst for boligområdet på Grønsdal.
I planforslaget er det lagt opp til ca. 27 nye boenheter. Det er lagt til rette for både eneboliger, rekkehus og tomannsboliger i planområdet. Planen har lagt opp til en fleksibel utbygging slik at forskjellige kjøpegrupper kan kjøpe boliger i området.

Eventuelle uttalelser/merknader sendes skriftlig til Sauda kommune, teknisk enhet, Pb. 44, 4201 Sauda eller elektronisk via høringslink, innen 05.02.2018.

Sakspapir (PDF, 299 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 4 MB)

Bestemmelser (PDF, 188 kB)

Plankart (PDF, 409 kB)

Teknisk plan (PDF, 458 kB)

Støyfaglig vurdering (PDF, 2 MB)

Skredfarekartlegging (PDF, 6 MB)

Ingeniørgeologisk vurdering (PDF, 4 MB)

Luftvurdering (PDF, 2 MB)

Trafikkvurdering (PDF, 189 kB)

Temarapport naturmangfold (PDF, 3 MB)

Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kategori

Ansatte skjema Miljøretta helsevern
Barn- og ungdom Næring og landbruk
Bolig og eiendom Si din mening
Digital postkasse - konkurranse Skatter og avgifter
Helse, omsorg, trygd og sosial Skule- og utdanning
Kultur og fritid Søke stilling
Meddommer Vigsel

Logg inn


Generell informasjon