Høring - Reguleringsplan (detaljregulering) for boligtomter på gnr. 22 bnr. 2 og bnr. 144

Kon-Sul AS har, på vegne av D-S Utvikling AS, utarbeidd framlegg til reguleringsplan for Nestjødnane i Sauda kommune. Formålet med planen er å leggja til rette for attraktive og sentrumsnære bustader i Sauda.

Formannskapet behandla planforslaget, med bestemmelsar, i møte den 02.09.2015, saksnr. 074/2015. Det blei vedtatt å senda planforslaget, med bestemmelsar, ut på høyring og offentlig ettersyn (se vedlagte saksdokumenter).

Eventuelle merknadar/uttalelsar skal væra levert innan 05.02.2016.

 

?Alle dokumenter i saken - sak 14/514Send elektronisk høringsuttale

 

Detaljplan Nestjødnane - Rev. A (PDF, 2 MB)

Føresegner - Rev. A (PDF, 67 kB)

Vurdering av rasfare m.v - Rapport mars 2015 (PDF, 876 kB)

Planbeskrivelse + KU + ROS (PDF, 11 MB)

Planprogram (PDF, 2 MB)

Fant du det du lette etter?

Kategori

Barn- og ungdom Meddommer
Bustad- og eigedom Miljøretta helsevern
Digital postkasse - konkurranse Næring og landbruk
Helse, omsorg, trygd og sosial Skatter og avgifter
Kontakt oss/høyringsuttale/meld feil Skule- og utdanning
Kultur og fritid Søke stilling
Lønn- og personal Vigsel

Logg inn


Generell informasjon