Høring - Reguleringsplan (detaljregulering) for gang-/sykkelveg Solbrekk-Brekke Fv. 714

 

Formannskapet behandlet planforslaget, med bestemmelser, i møte den 09.03.2016, saksnr. 018/2016. Det ble vedtatt å sende planforslaget, med bestemmelser, ut på høring og offentlig ettersyn (se vedlagte saksdokumenter).

Dersom det er ønskelig å få tilsendt andre saksdokumenter enn de som er vedlagt kan det tas kontakt med Sauda kommune, teknisk enhet, telefon 52 78 62 23.

 

Eventuelle uttalelser/merknader sendes skriftlig til Sauda kommune, teknisk enhet, Pb. 44, 4201 Sauda eller elektronisk via høringslink, innen 27.05.2016

Føresegner (PDF, 31 kB)Planskildring (PDF, 874 kB)

ROS analyse (PDF, 228 kB)Naturmangfaldlova (PDF, 130 kB)

Situasjonskart (PDF, 304 kB)

Illustrasjon 1 (PDF, 10 MB)Illustrasjon 2 (PDF, 11 MB)

Fant du det du lette etter?

Kategori

Barn- og ungdom Meddommer
Bustad- og eigedom Miljøretta helsevern
Digital postkasse - konkurranse Næring og landbruk
Helse, omsorg, trygd og sosial Skatter og avgifter
Kontakt oss/høyringsuttale/meld feil Skule- og utdanning
Kultur og fritid Søke stilling
Lønn- og personal Vigsel

Logg inn


Generell informasjon