Høyring - Barnevern Rapport

Prosjektgruppa fekk mandat til å vurdera samarbeid mellom barnevernet i Sauda og Suldal i ein vertskommunemodell.

 

 

Prosjektgruppa fekk mandat til å vurdera samarbeid mellom barnevernet i Sauda og Suldal i ein vertskommunemodell. Bakgrunnen for initiativet var to små og sårbare tenesteområde som i mange år har hatt store utfordringar både med mange og alvorlege saker og periodar med stor utskifting av personale og varierande kompetanse. Utfordringane er fleire gonger blitt presentert t.d. av Fylkesmannen og i media. Mange andre kommunar i landet slit med same problematikken.

Høyring - Barnevern Rapport (PDF, 2 MB)

Send elektronisk høyring - sak 14/689

Se alle dokumenter i saken

Tidsfristar Prosjektgruppa skal levera si utgreiing

1. juni 2015

Høyring hjå fagforeiningane

september 2015

Saka / samarbeidsavtalen til politisk behandling

oktober 2015

Planlagt oppstart av felles barnevern

1.6.2016

Fant du det du lette etter?

Kategori

Barn- og ungdom Meddommer
Bustad- og eigedom Miljøretta helsevern
Digital postkasse - konkurranse Næring og landbruk
Helse, omsorg, trygd og sosial Skatter og avgifter
Kontakt oss/høyringsuttale/meld feil Skule- og utdanning
Kultur og fritid Søke stilling
Lønn- og personal Vigsel

Logg inn


Generell informasjon