Høyring - PPT rapport

 Prosjektgruppa fekk mandat til å vurdera samarbeid mellom PPT i Sauda og Suldal i ein administrativ vertskommunemodell

Høyring - PPT rapport (PDF, 941 kB)

Send elektronisk høyringsuttale - sak 14/689

Tidsfristar

Prosjektgruppa leverer si innstilling til styringsgruppa

1.6.2015

Høyring

medio juni til 1.september 2015

Politisk behandling

oktober / november 2015

Oppstart av felles PPT

1.1.2016

Fant du det du lette etter?

Kategori

Barn- og ungdom Meddommer
Bustad- og eigedom Miljøretta helsevern
Digital postkasse - konkurranse Næring og landbruk
Helse, omsorg, trygd og sosial Skatter og avgifter
Kontakt oss/høyringsuttale/meld feil Skule- og utdanning
Kultur og fritid Søke stilling
Lønn- og personal

Logg inn


Generell informasjon