Oppstartsvarsel for detaljregulering for reinseanlegg på Gnr. 32 Bnr. 3 m.fl - Tangen

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette varsla om oppstart av reguleringsplanarbeid for nytt reinseanlegg på Tangen.

Sauda kommune ønskjer å detaljregulere områda Gnr./Bnr. 32/3, 32/363, 32/569 og 32/806 med hensikt på å legge til rette for etablering av reinseanlegg, type silanlegg, samt sikre vegtilkomst og snuplass for større køyretøy.

Innspel til planarbeidet kan sendast til Norconsult AS avd. Ryfylke, Lagarhusvegen 5, 4230 Sand eller på e-post innan 12.01.18.

Spørsmål kan rettast til Arne Espeland på e-post eller pr. telefon: 970 10 254.

Varslingskart - Tangen (PDF, 472 kB)​​​​​​​

Fant du det du lette etter?

Kategori

Barn- og ungdom Meddommer
Bustad- og eigedom Miljøretta helsevern
Digital postkasse - konkurranse Næring og landbruk
Helse, omsorg, trygd og sosial Skatter og avgifter
Kontakt oss/høyringsuttale/meld feil Skule- og utdanning
Kultur og fritid Søke stilling
Lønn- og personal Vigsel

Logg inn


Generell informasjon