Oppstartsvarsel for detaljregulering for reinseanlegg på Gnr. 32 Bnr. 3 m.fl - Tangen

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette varsla om oppstart av reguleringsplanarbeid for nytt reinseanlegg på Tangen.

Sauda kommune ønskjer å detaljregulere områda Gnr./Bnr. 32/3, 32/363, 32/569 og 32/806 med hensikt på å legge til rette for etablering av reinseanlegg, type silanlegg, samt sikre vegtilkomst og snuplass for større køyretøy.

Innspel til planarbeidet kan sendast til Norconsult AS avd. Ryfylke, Lagarhusvegen 5, 4230 Sand eller på e-post innan 12.01.18.

Spørsmål kan rettast til Arne Espeland på e-post eller pr. telefon: 970 10 254.

Varslingskart - Tangen (PDF, 472 kB)​​​​​​​

Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kategori

Ansatte skjema Miljøretta helsevern
Barn- og ungdom Næring og landbruk
Bolig og eiendom Si din mening
Digital postkasse - konkurranse Skatter og avgifter
Helse, omsorg, trygd og sosial Skule- og utdanning
Kultur og fritid Søke stilling
Meddommer Vigsel

Logg inn


Generell informasjon