Planstrategi for Sauda kommune, 2013-2015

I samsvar med plan- og bygningslova § 10-1, blir forslag til planstrategi for Sauda kommune, 2013-2015, lagt ut til offentlig ettersyn.

 

Offentlig ettersyn

Planstrategien skal bidra til å målretta planarbeidet i kommunen og gjera sitt til at det ikkje blir meir omfattande enn nødvendig. Føremålet er å vurdera dei viktigaste planutfordringane kommunen står overfor i arbeidet med utvikling av samfunnet og langsiktig arealbruk, samt å ta stilling til kva planoppgåver som skal prioriterast.

Planstrategidokumentet er lagt ut på biblioteket og på kundetorget og er tilgjengeleg som vedlegg lenger nede. Eventuelle uttaler/merknader kan sendast til Sauda kommune, postboks 44, 4201 Sauda,
som epost eller som elektronisk høyringsuttale innan 11. februar 2013.

Kommunestyret skal fatta endeleg vedtak i saka i møte 20. februar 2013

Sist endra 14.04.2016
Fant du det du lette etter?

Kategori

Barn- og ungdom Meddommer
Bustad- og eigedom Miljøretta helsevern
Digital postkasse - konkurranse Næring og landbruk
Helse, omsorg, trygd og sosial Skatter og avgifter
Kontakt oss/høyringsuttale/meld feil Skule- og utdanning
Kultur og fritid Søke stilling
Lønn- og personal

Logg inn


Generell informasjon