Sluttrapport - politisk arbeidsgruppe for framtidige omsorgstjenester i Sauda kommune

Asbjørn Birkeland, ordfører kommunestyrerepresentant 2015-2019 - Klikk for stort bilete

Kommunestyret vedtok 10.02.16:

Med utgangspunkt i det arbeidet som er gjort med rullering av kommunedelplan for helse- og omsorg skal arbeidsgruppe for framtidige omsorgstenester i Sauda sjå på følgjande:

 

Rapportane ligg i slutten av artikkelen.

 

 • Gruppa skal vurdera omsorgstenestene ved å sjå på ressursutnytting og kvalitet med eit særleg fokus på optimal bruk av bygningsmassen til kommunen.
 • Gruppa skal føreslå ei framtidig organisering av det totale omsorgsarbeidet.
 • Gruppa skal føreslå standardar for tilbod, bemanning og kvalitet.
 • Gruppa skal legga fram økonomiske, personalmessige, faglig og juridiske konsekvensar av anbefalingane ho gir og peike på vurdert gevinstrealisering.

Vedtaket var enstemmig.

Fokusområder for arbeidet i gruppa kan listes opp slik:

 

 • Fokus på plasser, redusere venteliste.
 • Rom/senger til Kommunal øyeblikkelig-hjelp innenfor både fysisk og psykisk helse.
 • Rom/senger som er tilrettelagt for smittehåndtering
 • Rom/senger som er egnet for lindrende behandling, samt omsorg ved livets slutt.
 • Rehabilitering/ opptrening etter sykdom for å bedre funksjon og egenmestring.
 • Dagtilbud
 • Skjermingsavdeling for demente
 • Omstilling av måten tjenesten ytes på; velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering

 

Arbeidsgruppa har behandlet de ulike oppgavene som ble skissert.

 

Sluttrapport - politisk arbeidsgruppe for framtidige omsorgstjenester i Sauda kommune (PDF, 583 kB)

 

Struktur i eldreomsorga (PDF, 190 kB)

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Sauda kommune

Rådhusgata 32
Postboks 44
4201 Sauda
E-post : post@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 00

Faks
: 52 78 39 68
Org.nr.
: 964979367
Kontonr.
: 3520.62.17705
Kommunenr.
: 1135