Tilskuddsordning mot barnefattigdom 2017

Sauda kommune åpner for søknader til nasjonal tilskuddsordning om barnefattigdom i 2017. Ordninga er finansiert og administrert gjennom Bufdir, og kommunen vil innhenta og prioritera søknader.

For meir info: https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barnefattigdom/

 

Kontaktperson i Sauda kommune: Andreas Fløgstad

 

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Sauda kommune

Rådhusgata 32
Postboks 44
4201 Sauda
E-post : post@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 00

Faks
: 52 78 39 68
Org.nr.
: 964979367
Kontonr.
: 3520.62.17705
Kommunenr.
: 1135