Foreldrebetaling og moderasjonsordninger

Makspris

Foreldre skal ikke betale mer enn makspris for en barnehageplass.
For 2017 er maksprisen kr. 2730. I tillegg kommer kostpenger.
Sauda kommune har vedtatt at kostpenger i de kommunale barnehagene skal være kr. 250 i 2017.

Flere barn i barnehagen?

Reduksjonen for det andre barnet er 30 prosent, og for det tredje barnet og oppover er det 50% reduksjon.

Reduksjon i foreldrebetalingen

Hvis maksprisen er høyere enn 6% av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha redusert pris.

I 2017 gjelder denne ordningen for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 500 500 kroner per år. Dette gjelder både kommunale og private barnehager, men kommunen har ansvaret for ordningen.

Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer

Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehagen per uke.
Fra og med 1. august 2017 gjelder dette for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 450 000 kroner per år.

Skjema for søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Mer info om foreldrebetaling og moderasjonsordningene finner du på Utdanningsdirektoratet sin nettside.

Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kontakt

Sauda kommune

Rådhusgata 32
Postboks 44
4201 Sauda
E-post : post@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 00

Faks
: 52 78 39 68
Org.nr.
: 964979367
Kontonr.
: 3520.62.17705
Kommunenr.
: 1135