Friskliv, læring og meistring

Friskliv, læring og meistring er for deg som ynskjer hjelp til å ta vare på eiga helse. Du kan gjennom tilboda få auka motivasjon til endring av levevanar, og/eller rettleiing til å leve med ulike helseutfordringar.

For oppfølging treng du ein Frisklivsresept som er ei tilvising som gir deg tilgang til tidsavgrensa, strukturert rettleiing og oppfølgingstiltak, som startar og avsluttast med ein helsesamtale.

Du kan ta direkte kontakt med frisklivsrettleiar i kommunen, eller bli tilvist av lege, anna helsepersonell eller nav. Målet er at du som deltakaren skal bli i stand til å ta vare på eiga helse gjennom eigen aktivitet eller som deltakar i andre lokale tilbod etter oppfølginga.

 

Frisklivsresept (PDF, 171 kB)

 

Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kontakt

Sauda kommune

Rådhusgata 32
Postboks 44
4201 Sauda
E-post : post@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 00

Faks
: 52 78 39 68
Org.nr.
: 964979367
Kontonr.
: 3520.62.17705
Kommunenr.
: 1135

Kontakt

Olivia B. Obtinario
Olivia B. Obtinario
$(TITTEL)