Senter for miljøretta helsevern (MHV)

 Kommunene Etne, Vindafjord, Suldal og Sauda har delegert arbeidet med miljørettet helsevern til et interkommunalt selskap:  Senter for Miljørettet Helsevern.

Vertskommune er Sauda.


Senter for miljørettet helsevern skal arbeide ihht Folkehelseloven med tilhørende forskrifter. Senteret er i realiteten et tilsynsorgan overfor kommunene.


Der er totalt 3 ansatte i selskapet. Disse er Veterinær Rune Bratås  (leder av Senter for Miljørettet Helsevern), Kommuneoverlege Bengt Kallevik samt saksbehandler Aslaug Tangeraas
Vi holder til i Sauda Rådhus.


Dere vil finne informasjon om våre hovedarbeidsoppgaver på linkene.
 

Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kontakt

Sauda kommune

Rådhusgata 32
Postboks 44
4201 Sauda
E-post : post@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 00

Faks
: 52 78 39 68
Org.nr.
: 964979367
Kontonr.
: 3520.62.17705
Kommunenr.
: 1135