Aktivitet - og dagsenter Høllandstunet og Åbøtunet

FORMÅL MED TJENESTEN

 

 • At brukerne kan opprettholde sitt funksjonsnivå psykisk, fysisk og sosialt.
 • Ivareta den enkelte brukers livskvalitet, ressurser og selvrespekt.
 • Å forebygge ytterligere tjenester fra kommunen.

HVEM FÅR TJENESTEN


Sentrene er beregnet på mennesker som av ulike grunner har behov for, og lyst til, å komme seg ut i det sosiale liv. Aktivitetssenteret ved Åbøtunet er tilrettelagt for demente, de øvrige får tilbud ved Høllandstunet. Det legges opp til at brukerne får anledning til å benytte sine egne ressurser gjennom daglig aktiviteter og deltagelse i gruppen.

INNHOLD

 

 • Måltider/matlagning
 • Nyheter (avis, radio, TV, internett)
 • Trim
 • Verksted
 • Håndarbeid
 • Blomster inne og ute
 • Data (nyheter, sport, gamle bilder fra sauda m.m.)
 • Bingo
 • Bussturer
 • Musikk/kultur
 • Kino/film

 

HVA KAN BRUKEREN FORVENTE AV OSS

 

 • Tjenesten gis ut fra en faglig vurdering i samarbeid med bruker.
 • Personalet gir beksjed dersom sentrene er stengte.
 • Å bli møtt med respekt.

 

FORVENTNING TIL BRUKERNE

 

 • Brukeren må kunne delta/moriveres til å delta i praktiske aktiviteter og sosialt samvær.
 • Brukeren må ha evne til sosial tilpasing
 • Brukeren må være i stand til å møte regelmessig og gi beskjed ved fravær.

 

PRAKTISKE OPPLYSNINGER


Aktivitetssenteret på Høllandstunet er åpent fire dager i uken, mandag - torsdag på dagtid og har 12 plasser.
Senteret på Åbøtunet, "Krambua", har åpent på dagtid mandag til fredag og har åtte plasser.

 • Hvert senter har to ansatte.
 • Brukerne på Høllandstunet får tilsendt regning for forkost og middag fra Tildelingskontoret.
 • Brukere på Åbøtunet får tilsendt regning fra Tildelignskontoret.

For flere opplysninger kan du kontakte ett av aktivitetssentrene eller Tildelingskontoret.
Tilbud om opphold ved aktivitetssenter fås gjennom søknad til

Tildelingskontoret, Helsesenteret, Åbødalsvegen 79, 4200 Sauda, tlf. 52 78 60.50


Besøksadresser:

Høllandstunet, Nedre Hølland 11, 4200 Sauda, Tlf. 52 78 60 56

Åbøtunet, Åbødalsvegen 77, 4200 Sauda. Tlf. 52 78 61 80

 

Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kontakt

Sauda kommune

Rådhusgata 32
Postboks 44
4201 Sauda
E-post : post@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 00

Faks
: 52 78 39 68
Org.nr.
: 964979367
Kontonr.
: 3520.62.17705
Kommunenr.
: 1135