Avlastning for funksjonshemma i institusjon - serviceerklæring

 

 Bøgata - Klikk for stort bilete  Formål med tjenesten

Brukerens pårørende skal få avlastning i henhold til vedtaket om avlastning ved avlastningsenheten. Avlastning skal gi pårørende anledning til regelmessig fritid og ferie.

 

Hvem kan få tjenesten

Pårørende med daglig ansvar for funksjonshemmede barn eller unge, der omsorgen er særlig tyngende, kan få avlastning.

 

Tjenestens innhold

Avlastning er delt i to perioder for hovedsøknader. I mai søkes det om avlastning i hovedperioden, som er sammenfallende med skoleåret, dvs. fra midten av august til midten av juni neste år.

Om sommeren erfarer vi at familiene har andre behov, og sommeravlastning fra midten av juni til midten av august er skilt ut som egen søknadsperiode. Det søkes i april for denne avlastningsperioden.

 

Hva kan bruker forvente av oss

 • At tjenesten ytes slik vedtaket fastsetter ut i fra den enkeltes behov og i samarbeid med pårørende.
 • At tjenestene ytes med respekt for hver enkelt brukers egenart.
 • At brukeren får eget rom og nødvendig individuell hjelp og veiledning i daglige gjøremål.
 • At brukeren / pårørende får informasjon om retten til å søke andre typer aktuelle tjenester.

 

Forventninger til bruker
 

 • At bruker/ pårørende er aktivt med ved kartlegging av behov, utarbeidelse av forutsetninger for avlastningsoppholdet samt ved evalueringer av tjenesten.
 • At bruker/ pårørende sier fra dersom vedkommende ikke ønsker å ta imot de tjenester som tilbys etter vedtaket. Dersom pårørende mener at det er andre typer tjenester som skal til, må pårørende være med og bidra til at slike tjenester evt. kan gis, dersom det ellers er faglig og etisk forsvarlig.
 • Melder fravær/endringer av planlagt avlastning snarest mulig.
 • Ordner med skyss til og fra avlastningen.
 • Melde fra hvis behovet for hjelp opphører eller endrer seg.
 • At tjenesteyter får nødvendige opplysninger for å kunne yte best mulig hjelp.
 • Ta i bruk tekniske hjelpemiddel hvis det er behov for slike.
 • Brukere skal og må utføre gjøremål som hun/ han klarer selv. Hjelpen ytes etter prinsippene om hjelp til selvhjelp. Tjenesteyter skal hjelpe brukeren i de daglige gjøremål. Hjelpen kan bestå i rådgivning, veiledning, delvis hjelp i forbindelse med forskjellige oppgaver i hjemmet.

 

Praktiske opplysninger

Søknad om avlastning sendes Tildelingskontoret. Hjemmebesøk og tverrfaglig vurdering blir foretatt hos alle nye søkere og ellers ved behov. Vanlig saksbehandlingstid er inntil 3 uker fra søknad er mottatt.  

Ytterligere veiledning og søknadsskjema kan fås ved henvendelse til Tildelingskontoret, Helsesenteret, Åbødalsveien 79, 4200 Sauda. Tlf. 52 78 60 50.

Sist endra 29.06.2016
Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kontakt

Sauda kommune

Rådhusgata 32
Postboks 44
4201 Sauda
E-post : post@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 00

Faks
: 52 78 39 68
Org.nr.
: 964979367
Kontonr.
: 3520.62.17705
Kommunenr.
: 1135

Kontakt

Tildelingskontoret i Sauda
$(TITTEL)
52 78 60 50 Faks:52786031