Barneverntjenesten

Besøksadresse: Åbødalsveien 79, 2. etg. Helsesenteret
Postadresse Postboks 44, 4201 Sauda
Åpningstider: mandag til fredag fra kl. 8.00-15.00.

 

Barnevernet skal være en garanti for at alle barn og unge sikres omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter. Barnevernet har som sin spesielle oppgave å ta vare på de mest utsatte barna. Det skal beskytte barn mot omsorgssvikt og motvirke at barn lider fysisk og psykisk overlast. Blir barnevernet kjent med slike forhold har det en lovbestemt plikt til straks å undersøke hvordan barnet har det og sette i verk tiltak. Barnevernets arbeid er en blanding av støtte og kontroll. Det skal gi hjelp og støtte slik at hjemmet skal kunne makte sitt oppdragsansvar, men det har også plikt til å gripe inn om dette ikkje nytter.

Barnevernet kan yte bistand med

 • Råd og veiledning
 • Miljøarbeid i hjemmet
 • Ansvarsgrupper
 • Barnehage/SFO
 • Støttekontakt
 • Besøkshjem
 • Plassering utenfor hjemmet
 • Økonomisk bistand
   

Lov om barneverntjenester

Det er Lov om barneverntjenester som er grunnlaget for arbeidet til barnevernet. Loven gjelder for barn under 18 år, men dersom ungdommen samtykker kan tiltaket opprettholdes eller erstattes av annet tiltak inntil fylte 23 år.

Dette kan du forvente av oss

 • Ansatte i barneverntjenesten skal respektere alle familiens medlemmer og behandle dere høflig og verdig.
 • Nødvendige tiltak skal så langt som mulig utformes i nært samarbeid med dere.
 • Dere skal få forståelig informasjon om rettigheter, plikter og våre vurderingar av barns situasjon.
 • Viktig informasjon som dere eller andre gir oss, skal samles og arkiveres slik lovverket forutsetter. Dere har innsynsrett i egen sak.
 • Alle ansatte i barneverntjenesten har taushetsplikt.
 • En henvendelse skal være gjennomgått innen en uke.
 • Dersom barenverntjenesten skal vurdere om det er nødvendig å sette inn tiltak i deres familie, skal dette som hovedregel være undersøkt og avklart innen tre måneder.

   

   

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Sauda kommune

Rådhusgata 32
Postboks 44
4201 Sauda
E-post : post@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 00

Faks
: 52 78 39 68
Org.nr.
: 964 979 367
Kontonr.
: 3520 62 17705
Kommunenr.
: 1135

Kontakt

Knut Atle Seim
Knut Atle Seim
Enhetsleder Barnevernet
52786178