Ergoterapitjenesten - serviceerklæring

Formål med tjenesten

Ergoterapitjenesten er åpen på dagtid og gir tilbud til barn, voksne og eldre som av ulike årsaker har behov for vurdering og trening av ferdigheter i dagliglivet. Bruker skal få hjelp til å mestre aktiviteter i dagliglivet ut fra egne forutsetninger  

 

Hvem kan få tjenesten

Alle som bor eller midlertidig oppholder seg i Sauda kommune.

 

Tjenestens innhold

 • Vurdering og trening av ferdigheter i dagliglivet
 • Planlegging og oppfølging ved behov for tilrettelegging av hjem, arbeidsplass/ skole,/ barnehage og/ eller uteområde.
 • Hjelp til å skaffe og bruke nødvendige hjelpemidler
 • Veiledning i forbindelse med universell utforming (tilgjengelighet til bygg og uteområde)
 • Forebyggende arbeid på aktuelle arena (hjem/ arbeid/ skole/ fritid )
 • Tjenesten utføres av kommunale ergoterapeuter og kan gis som veiledning og opplæring av samarbeidende helsepersonell, pedagogisk personell eller foresatte.
 • Hva kan brukeren forvente av oss
 • Bistand utføres etter faglig vurdering og individuelle behov
 • Bruker skal møtes med respekt
 • Bruker skal få hjelp i boligsaker
 • Ansatte i ergoterapitjenesten har taushetsplikt i henhold til gjeldende lovverk
 • Ergoterapeut presenterer seg når han/ hun kommer
 • Bruker får beskjed ved endringer i avtale
 • Hvis mulig tildeles bruker fast kontaktperson

 

Forventninger til bruker

 • Sende henvisning til ergoterapitjenesten
 • Skaffe legeerklæring og forsikring ved behov for elektrisk rullestol
 • Gir beskjed dersom en ikke kan møte til avtalt tid
 • Gi beskjed ved behov for oppfølging
 • Respektere at ansatte har krav på et røykfritt arbeidsmiljø.
 • Dersom bruker har husdyr bør det respekteres dersom ansatte ikke vil ha nærkontakt med disse

 

Praktiske opplysninger

Ergoterapitjenesten er lokalisert på Åbøtunet v/ kantinen og er åpent alle hverdager mellom 08.00 og 15.00.

Besøksadresse: Ergoterapitjenesten, Åbøtunet, Åbødalsveien 77, 4200 Sauda
Postadresse: Ergoterapitjenesten Sauda kommune, Postboks 44, 4201 Sauda

Henvisning: Henvisning skal fortrinnsvis være skriftlig, eventuelt per telefon. Henvisningsskjema finnes ved ergoterapikontoret, på Kundetorget og er vedlagt.  

Telefon ergoterapikontor: 52 78 61 88
Mobil ergoterapeut : 992 37 334/ 469 09 729
Tina Svendsen: 52786051

Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kontakt

Sauda kommune

Rådhusgata 32
Postboks 44
4201 Sauda
E-post : post@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 00

Faks
: 52 78 39 68
Org.nr.
: 964979367
Kontonr.
: 3520.62.17705
Kommunenr.
: 1135

Kontakt

Marianne Thompson
ergoterapeut
52786188