Fysioterapitjenesten

 

Veien er tung-gi alt for en fin nedfart - Klikk for stort bilete Fysioterapeutene driver kurativt og forebyggende arbeid, både individuelt og i grupper. Det forebyggende arbeidet retter seg i stor grad mot barn og unge.
I tillegg har tjenesten ansvar for frisklivsarbeid knyttet til fysisk aktivitet og kosthold. To ganger årlig har vi læring- og mestringskurs for kroniske lidelser.

Det drives tilrettelegging av hverdagen for eldre i samarbeid med Pleie- og omsorgstjenesten.

Den kurative tjenesten drives primært fra kontorlokaler i Åbødalsvegen 77 og 79 og omfatter alle aldersgrupper. Det er avsatt egne tider til behandling av beboerne på korttidsavdelingen på Åbøtunet.

I tillegg til individuell behandling, kan fysioterapitjenesten tilby tilrettelagt gruppetrening i sal eller varmtvannsbasseng.Privatpraktiserende fysioterapeuter


Olav Ingar Bjelland
Åbødalsvegen 79

Telefon: 52 78 60 22 / 916 45 865
Åpningstid: mandag – fredag kl. 07.00 – 15.00

Arnhild Frøystad
Åbødalsvegen 79
Telefon: 52 78 60 21 / 916 45 865
Åpningstid: mandag – fredag 07.00 – 14.00

Paul Janssen
Åbødalsvegen 79 (Epidemibygningen)
Telefon: 52 78 60 25
Åpningstid: 09.00 - 16.30


Ton Zweedijk
Åbødalsvegen 77 (Åbøtunet via kantinen)
Telefon: 52 78 60 26 / 95 96 98 14
Åpningstid: mandag – torsdag 08.00 - 16.30
 fredag 08.00 - 15.00

Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kontakt

Sauda kommune

Rådhusgata 32
Postboks 44
4201 Sauda
E-post : post@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 00

Faks
: 52 78 39 68
Org.nr.
: 964979367
Kontonr.
: 3520.62.17705
Kommunenr.
: 1135

Kontakt

Arnhild Frøystad
Fysioterapeut
52786022