Barne- og familieteamet

Jettegrytene i Åbødalen  - Klikk for stort bilete

Teamet skal gi tilbud om psykisk helsehjelp til barn og unge og deres foresatte når det er behov og ønske om det.

Hvilke vansker kan vi kontaktes for?
Mange har behov for hjelp når de opplever belastende livshendelser. Barn og unge i risiko, som viser symptomer eller psykiske vansker, eller som har utviklet en psykisk lidelse.
En kan ta direkte kontakt eller via andre tjenester i kommunen- og be om å bli satt i kontakt med barne- og familieteamet.

Hvilke tjenester kan vi tilby?
• Samtaler med barnet eller ungdommen
• Behandling av barn/ungdom
• Veiledning til foreldre eller foresatte.
• Samtaler med familien.
• Karlegging av vansker, oppfølging og evt videre henvisning.
• Gruppetilbud for barn og foreldre.

Alle i teamet har helsefaglig utdanning og videreutdanning i familieterapi og/eller psykisk helse barn og unge.
Samarbeider med andre tjenester når det er behov, i samarbeid med den/de som tar kontakt. Helsestasjonslegen deltar i teamet på konsultativ basis.

Kontakt, mandag til fredag:
Barne- og familieteamet.
Helsesenteret, Åbødalsveien
Tlf resepsjon: 52786100
Mobil barne- og familieteamet: 48891765/ 48990797

Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kontakt

Sauda kommune

Rådhusgata 32
Postboks 44
4201 Sauda
E-post : post@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 00

Faks
: 52 78 39 68
Org.nr.
: 964979367
Kontonr.
: 3520.62.17705
Kommunenr.
: 1135

Kontakt

Jill Merete Bergsbakk
$(TITTEL)
52 78 60 74