Helsestasjon for barn

 

Når du har fått ett barn vil helsestasjonen ta kontakt med deg og barnet vil få tilbud om helseundersøkelse og vaksinasjon på bestemte alderstrinn.

Helsestasjonen gir tilbud om veiledning individuelt, eller i grupper.

Følgende fagrupper er tilknyttet helsestasjonen:

  • Jordmor
  • Helsesøster
  • Lege

Helsestasjonen samarbeider med eller kan henvise til fysioterapeut, ergoterapeut, PP-tjenesten og barnevernstjenesten m.fl.

Familier med barn som flytter til kommunen oppfordres til å ta kontakt med helsestasjonen.

 

Tjenesten gir tilbud om

  • Hjemmebesøk
  • Spe- småbarnsundersøkelse
  • Foresatte kan få veiledning og støtte i spørsmål som knytter seg til barnets vektst, utvikling og trivsel. Amming og ernæring, reaksjoner etter svangerskap og fødsel, stell av sped- og småbarn, søvn, språkutvikling, grensesetting og lek er temaer som småbarnsforeldre kan være opptatt av.
  • Vaksinasjon
  • Tverrfaglig samarbeid, individuell plan og ansvarsgrupper
Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kontakt

Sauda kommune

Rådhusgata 32
Postboks 44
4201 Sauda
E-post : post@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 00

Faks
: 52 78 39 68
Org.nr.
: 964979367
Kontonr.
: 3520.62.17705
Kommunenr.
: 1135

Kontakt

Ragnhild Roth
helsesøster
52 78 60 30