Psykisk helse - voksne


Beskrivelse av tjenesten

Dette er et tilbud til deg som på grunn av psykiske helseplager sliter med å fungere i hverdagen. Med denne tjenesten tilbyr vi hjelp til å mestre dagliglivet bedre. Vi kan også gi tilbud over en kortere periode til mennesker som opplever akutte livskriser.
Psykisk helsetjeneste skal tilrettelegge for utvikling og mestringstiltak i hjemmet, i arbeid og fritid sammen med brukeren for å yte hjelp til mennesker med psykiske lidelser.
Målet er at kvar einskild skal kunne meistra tilveret og nytta sine ressursar slik at dei kan ha eit meiningsfylt liv i lokalsamfunnet


Målgruppe
• Mennesker med problematikk som angst og depresjon
• Mennesker med alvorlig psykisk sykdom som psykoser, alvorlig personlighetsforstyrrelse, bi-polar lidelse.  
• Mennesker som opplever akutte livskriser.
• Pårørende


Eksempler på tjenesten kan være:
• Samtaler, veiledning og informasjon
• Behandling av angst og depresjon
• Koordinering av tjenester
• Medisinhåndtering
• Pårørendeveiledning
• Nettverksbygging/styrking
• Hjelp ved kriser og selvmordstanker
• Hjelp til å mestre daglige gjøremål
• Sosial deltagelse

Henvendelse:

Psykisk helsetjeneste er et lavterskeltilbud hvor du selv kan ta direkte kontakt for å få en vurderingssamtale. Evt kan lege eller annen behandler, hjemmesykepleie, fysioterapeut el kontakte oss med ditt samtykke.
 

Sist endra 21.12.2016
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Sauda kommune

Rådhusgata 32
Postboks 44
4201 Sauda
E-post : post@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 00

Faks
: 52 78 39 68
Org.nr.
: 964979367
Kontonr.
: 3520.62.17705
Kommunenr.
: 1135

Kontakt

Jill Merete  Bergsbakk
Jill Merete Bergsbakk
Enhetsleder Rus og Psykisk helse
52786074