Skolehelsetjenesten

Besøksadresse: Åbødalsvegen 79, 2. etg., Helsesenteret
Postadresse: Postboks 44, 4201 Sauda

 

Helsesøster har kontortider på skolene

  • Sauda vid. skule: onsdager kl 08.30 - 13.30
  • Sauda Ungdomsskule: mandager kl. 09.00 - 13.00
  • Barneskolene sine tider er under revidering - ta kontakt med Helsestasjonen.

Skolehelsetjenesten er en forlengelse av det forebyggende og helsefremmende arbeidet på helsestasjonen. Tiltakene er rettet mot eleven selv, familien og skolemiljøet i sin helhet. Tjenesten gir tilbud om:

  • Helseopplysning, undervisning, rådgivning og veiledning - individuelt og i gruppe
  • Vaksinasjon
  • Samarbeid med foreldre, skolen og andre aktuelle instanser
  • Miljørettede tiltak - fokus på elevenes arbeidsmiljø
  • Helseundersøkelser
  • Tverrfaglig samarbeid, individuell plan- og ansvarsgruppe

 

Gratis HPV-vaksine

Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kontakt

Sauda kommune

Rådhusgata 32
Postboks 44
4201 Sauda
E-post : post@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 00

Faks
: 52 78 39 68
Org.nr.
: 964979367
Kontonr.
: 3520.62.17705
Kommunenr.
: 1135

Kontakt

Ragnhild Roth
helsesøster
52 78 60 30