Hjemmehjelp - serviceerklæring

Omsorg - Klikk for stort bilete Formål med tjenesten

Hjemmehjelp gis etter Helse- og omsorgstjenesteloven til de som er helt avhengig av hjelp.

I Sauda Kommune tildeles hjemmehjelp med utgangspunkt i visjonen ”Hjelp til selvhjelp”.

Vi ønsker så langt det er mulig å gjøre jobben sammen med deg, ikke for deg.

Den enkelte har selv ansvar for eget liv og mestringen av dette. Vi kan yte bistand til oppgaver hvor du har behov for hjelp, men yter ikke hjelp til oppgaver du selv kan klare.

 

Hvem får tjenesten

Personer som på grunn av sykdom eller funksjonshemming er avhengige av hjelp for å klare dagliglivets gjøremål. En forutsetning for å få tjenesten er at det ikke bor andre i husstanden som kan utføre oppgavene.

 

Tjenesten kan inneholde 

 • Klesvask (maskin).
 • Gulvvask og støvsuging i bruksrom (kjøkken, stue, soverom, gang og bad).
 • Støvtørking (i de samme rom) etter vedtak.
 • Bestilling av dagligvarer innenfor tildelt tid.
 • Tilberede tørrmat, oppvarming av middagsmat, evt. hjelp til å spise.
 • Skifte sengetøy.

 

Hva kan brukeren forvente av oss

 • Å bli møtt på en høflig og respektfull måte.
 • Hjemmehjelpen presenterer og legitimerer seg når hun/han kommer.
 • At personalet har taushetsplikt.
 • At hjemmehjelpen kommer til avtalt tid eller gir beskjed om endringer.
 • Hjemmehjelp til fast tid og fast personell med unntak av ferier, sykdom og permisjoner.
 • Brukerne får vanligvis ikke hjemmehjelp på helligdager, i romjula og påskeuka.
 • Standard for hjemmehjelp er 1,5 time pr. 3. uke. I lettstelte omsorgsboliger:
 • 1 time pr. 3. uke.
 • Det utføres ikke hjemmehjelp når brukeren har besøk over lang tid.
 • Hjemmehjelp utføres kun i de rom hvor brukeren oppholder seg.

 

Forventninger til brukeren

 • Det må finnes utstyr slik at hjemmehjelperen kan få utført arbeidet sitt hensiktsmessig.
 • Det må snarest gis melding hvis bruker ikke er hjemme på angitt tidspunkt for ytelsen. (Dersom bruker ikke er til stede når hjemmehjelperen kommer, blir det fakturert som ved utført tjeneste.)
 • Brukeren må være til stede i boligen når hjemmehjelperen er der.
 • Melde fra hvis behovet for hjemmehjelp endrer seg eller skal opphøre.
 • Brukeren har alle forpliktelser med hensyn til husdyr. Dersom brukeren har husdyr må det vises respekt for at ansatte i hjemmetjenesten vil unngå å komme i nærkontakt med disse, enten på grunn av allergiplager eller utrygghet i forhold til dyr.
 • Tilpasse boligen slik at arbeidsmiljøet for ansatte blir ivaretatt.
 • Adkomst til huset bør være best mulig tilrettelagt. Om vinteren må det være måkt og strødd.
 • Respekt for den som utfører tjenesten.
 • Respektere at ansatte har krav på et røykfritt arbeidsmiljø.

 

Praktiske opplysninger

 

Pris:
For hjemmehjelp betales egenandel pr. time basert på husstandens samlede nettoinntekt. Mer informasjon kan du få på Tildelingskontoret. Betalingssatsene er vedlagt.  

Saksbehandlingstid:
Alle søknader behandles fortløpende og svar kan forventes senest innen tre uker. Det er Tildelingskontoret som vurderer behov og fatter vedtak om hjemmehjelp. Hjemmehjelp blir innvilget for en bestemt periode, og tiltaket skal evalueres innen periodens utgang. Hvilke tjenester som er tildelt, går fram av vedtaket.

Søknad om hjemmehjelp sendes Tildelingskontoret

Du kan få ytterligere veiledning og søknadsskjema ved å henvende deg til Tildelingskontoret, Helsesenteret, Åbødalsveien 79, 4200 Sauda. Tlf. 52 78 60 50.

Sist endra 06.07.2016
Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kontakt

Sauda kommune

Rådhusgata 32
Postboks 44
4201 Sauda
E-post : post@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 00

Faks
: 52 78 39 68
Org.nr.
: 964979367
Kontonr.
: 3520.62.17705
Kommunenr.
: 1135

Kontakt

Tildelingskontoret i Sauda
$(TITTEL)
52 78 60 50 Faks:52786031