Avlastning for funksjonshemmede utenfor institusjon - Serviceerklæring

 

Formål med tjenesten
Omsorgsyter skal få avlastning fra sine daglige omsorgsoppgaver. Den som yter omsorg skal kunne få nødvendig hvile, ferie og fritid.

 

Hvem kan få tjenesten

Pårørende med daglig ansvar for funksjonshemmede barn eller unge, der omsorgen er særlig tyngende, kan få tilbud om avlastning.

 

Hva kan bruker/omsorgsyter forvente

  • At tjenesten ytes slik vedtaket fastsetter ut i fra den enkeltes behov og i samarbeid med pårørende.
  • At tjenesten ytes med respekt for brukers egenart.
  • At bruker/omsorgsyter får informasjon om retten til å søke andre aktuelle tjenester.

 

Forventinger til bruker/omsorgsyter

  • At bruker/omsorgsyter sier i fra dersom vedkommende ikke ønsker å ta imot tilbudet om tjenester som tilbys etter vedtaket.
  • Fravær/endringer/opphør av planlagt avlastning meldes fra om så tidlig som mulig.
  • At en selv ordner med skyss til og fra avlastningen.
  • Tjenesteyter må få nødvendige opplysninger for å kunne yte best mulig hjelp.
  • Ta i bruk tekniske hjelpemiddel hvis det er behov for slike.

 

Praktiske opplysninger

Søknad om omsorgslønn sendes Tildelingskontoret. Saksbehandler tar kontakt med søker snarest for å avtale et vurderingsbesøk. Under dette besøket fyller saksbehandler ut et kartleggingsskjema sammen med søker. Svar på søknaden sendes søker etter maks. 21 dager.

Ytterligere veiledning og søknadsskjema kan fås ved henvendelse til

Tildelingskontoret, Helsesenteret, Åbødalsveien 79, 4200 Sauda. Tlf. 52 78 60 50

 

Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kontakt

Sauda kommune

Rådhusgata 32
Postboks 44
4201 Sauda
E-post : post@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 00

Faks
: 52 78 39 68
Org.nr.
: 964979367
Kontonr.
: 3520.62.17705
Kommunenr.
: 1135

Kontakt

Tildelingskontoret i Sauda
$(TITTEL)
52 78 60 50 Faks:52786031