Hukommelsesteam - serviceerklæring

Formål med tjenesten

Gi personer med en demenssykdom, deres pårørende og hjelpeapparatet en realistisk mulighet for planlegging og iverksetting av nødvendig tiltak.

 

Hvem kan få tjenesten

 • Personer med kognitiv svikt og deres pårørende.
 • Første gangs henvisning fra fastlege der det er mistanke om kognitiv svikt


 

Tjenestens innhold

 • Kartlegging i forhold til behov i hjemmet, dagligdagse gjøremål og sikkerhet.
 • Kartlegging av mental funksjon og atferd.
 • Være behjelpelig med veiledning og hjelp til pårørende ved behov.
 • Være bindeledd mellom personen med en demenssykdom, deres pårørende og hjelpeapparatet for øvrig i kommunen: bestillerkontor, ergoterapeut og hjemmesykepleien.
 • Frivillige hjemmebesøk.
 • Pårørendegrupper/ -samtaler.

 

Hva kan brukeren forvente av oss

 • Tjenesten gis ut fra en faglig vurdering i samarbeid med brukeren og pårørende.
 • Å bli møtt med respekt.
 • Tverrfaglig samarbeid.
 • Taushetsplikt.

 

Forventning til brukeren

 • Samarbeid om kartlegging.
 • Åpenhet og gjensidig tillit.

 

Praktiske opplysninger

Demensteamet har kontortid hver tirsdag fra 8.00 – 15.00
Kan treffes på tlf.: 941 34 272
E-post til demensteam 
Besøksadresse: Åbøtunet, Åbødalsveien 77 4200 Sauda

Sist endra 28.06.2016
Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kontakt

Sauda kommune

Rådhusgata 32
Postboks 44
4201 Sauda
E-post : post@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 00

Faks
: 52 78 39 68
Org.nr.
: 964979367
Kontonr.
: 3520.62.17705
Kommunenr.
: 1135