Middagsombringing fra kommunalt kjøkken - serviceerklæring

Formål med tjenesten

Hjemmeboende eldre og brukere av hjemmetjenesten tilbys ferdiglaget og oppvarmet middag i sitt hjem. Dette for å sikre brukere som ikke er i stand til å tilberede middag selv, ernæringsrike måltider.

Hvem kan få tjenesten

Eldre innbyggere og brukere av hjemmetjenesten som bor eller oppholder seg i kommunen kan søke denne tjenesten. Behovet for utlevering av ferdig tilberedt middag vurderes av Tildelingskontoret.

Tjenestens innhold

Varm middag og/eller dessert leveres på døren mandag, onsdag og fredag.
Leveres som kjølevare i miljøvennlig porsjonspakning resterende ukedager.
Hjelp til oppvarming av middag i mikrobølgeovn og servering, vurderes etter behov.

Hva kan brukerne forvente av oss
 

  • Kjøkkenet følger til enhver tid gjeldende lover og retningslinjer med hensyn til produksjon og ernæringssammensetning. 
  • En ukes holdbarhet forutsatt oppbevart i kjøleskap, se dato på pakning.
  • Beskjed dersom tjenesten ikke kommer til rett til utover 30 minutt.

 

Forventninger til brukerne

  • Tjenesten krever at maten oppbevares kjølig, og anbefalt oppvarmingsmåte er mikrobølgeovn.
  • Mikrobølgeovn er en forutsetning dersom en må ha hjelp av hjemmetjenesten til å varme opp middagen.
  • En må følge bestillingsrutinene og være tilstede når maten blir levert.
  • Gi beskjed til kjøkken tlf. 52 78 61 90, ved fravær.

 

Praktiske opplysninger

Pris
Porsjonsprisen reguleres av kommunestyret en gang pr år. Mer informasjon fås ved henvendelse til Tildelingskontoret. Betalingssatsene er vedlagt.  

Saksbehandlingstid
Tjenesten er et lavterskeltilbud og alle søknader/henvendelser behandles fortløpende. Middagsombringing kan skje dagen etter at behovet er meldt og tjenesten er innvilget.

Tildelingskontoret kan gi mer informasjon om tjenesten, og hvor du eventuelt kan innhente flere opplysninger. Tildelingskontoret, Helsesenteret, Åbødalsvegen 79, 4200 Sauda,
Tlf. 52 78 60 50

Sist endra 06.07.2016
Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kontakt

Sauda kommune

Rådhusgata 32
Postboks 44
4201 Sauda
E-post : post@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 00

Faks
: 52 78 39 68
Org.nr.
: 964979367
Kontonr.
: 3520.62.17705
Kommunenr.
: 1135

Kontakt

Tildelingskontoret i Sauda
$(TITTEL)
52 78 60 50 Faks:52786031